Parcul National Muntii Macinului

Informatii Generale

Munţii Măcinului au o deosebită importanţă între munţii ţării, fiind cei mai vechi munţi din România, interesul cercetătorilor fiind orientat, datorită numeroaselor vestigii istorice, către săpăturile arheologice, dar în egală măsură şi către cercetarea stiinţifică a vastului tezaur natural existent aici – geologic, botanic, zoologic. Altitudinea acestor munţi se încadrează între 7 şi 467 m (Vf. Ţuţuiatu)

Parcul Naţional Munţii Măcinului are o suprafaţă de 11.151,82 hectare, şi este împărţit în două zone: Culmea Pricopanului şi Munţii Măcinului. Limitele PNMM sunt cele publicate în HG 230/2003 şi completată prin Hotărârea de Guvern 1529 din 1 noiembrie 2007.

Mai multe informatii despre localizarea si istoricul Parcului National Muntii Macinului gasiti aici

Cadrul Natural

Parcul Naţional Munţii Măcinului ocupă zona centrală cea mai înaltă a Munţilor Măcin, cea mai veche formaţiune geologică din ţară, rest al cutărilor hercinico-kimerice. 

Din punct de vedere geomorfologic, în cadrul parcului se individualizează Culmea Pricopanului, cu relief de tip alpin, reprezentat prin creste stâncoase ascuţite, ce ating altitudinea de 370 m în Vârful Suluc. Procesele de dezagregare a rocilor sunt active, existând numeroşi martori de eroziune, cu aspect ruiniform, care imprimă în peisaj o mare varietate de forme. În celelalte zone ale parcului vârfurile sunt în general mai puţin proeminente, însă versanţii sunt adesea stâncoşi şi abrupţi, local fiind acoperiţi de grohotişuri, îndeosebi pe rama vestică a Culmii Măcinului.

Rocile semnificative sunt: granite gnaisice în S şi E, calcare cristaline în SE, roci metamorfice şi eruptive în N, depozite leossoide pe platouri şi altitudini mici. Prezente sunt formaţiunile de Carapelit compuse din conglomerate, gresii, şisturi detritice.

Mai multe despre cadrul natural gasiti pe site-ul parcului

Turism

Parcul Naţional Munţii Măcinului este mai puţin cunoscut din punct de vedere turistic, deşi în vecinătatea acestuia o zonă turistică deosebită atrage anual zeci de mii de vizitatori – Delta Dunării.

Potenţialul natural de care dispune în prezent, face Parcul Naţional Munţii Măcinului accesibil unei game largi de turişti interesaţi de drumeţii în natură, peisaje, flora, faună caracteristice parcului, studii şi documentare.

Caracteristici generale ale turismului promovat de Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului:

  1. Pune accentul pe importanta din punct de vedere ştiinţific al PNMM
  2. Promovează obiective de interes din punct de vedere natural, istoric, cultural, rural, recreativ, astfel ca vizitatorul, să îşi poată forma o privire de ansamblu asupra acestuitărâm încărcat de frumuseţe, spiritualitate şi istorie, să poată descoperi motive suficiente şi durabile pentru a reveni în această regiune.
  3. Propune facilităţi şi servicii turistice inspirate de resursele locale
  4. Susţine şi sprijină dezvoltarea economica a zonelor învecinate parcului
  5. Îndeamnă la respect pentru mediul natural şi moştenirea istorică
  6. Participa la proiectarea unei imagini de responsabilitate ecologică în rândul vizitatorilor parcului

În prezent în Parcul Naţional Munţii Măcinului sunt şase trasee marcate, un traseu tematic "Poveştile Măcinului", un traseu pentru practicarea turismului ecvestru şi traseede cicloturism. Pentru descrierea traseelor turistice accesaţi aici.